изпълнител-общ работник

Населено място: 

гр. Китен

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

поддръжка на сграден фонд

Минимална образователна степен: 

  • Не се изисква образование

Наименование на длъжността: 

изпълнител-общ работник в Морска база "Китен" - 10 щатни бройки

Крайна дата за подаване на формуляри: 

22/07/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

I. Описание на длъжността изпълнител-общ работник в Морска база "Китен" в отдел "Почивно дело" в Териториална дирекция-Бургас в главна дирекция "ВПДВК":

Извършва общи строително-ремонтни работи по поддръжка и почистване на сграден фонд на територията на Морска база "Китен".

Длъжността се заема по Допълнително разписание на длъжностите, при условията на ПМС №66/1996 г., за период от два месеца - от 19.08. до 18.10.2024 г. вкл.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - не се изисква;

2. Професионален опит - не се изисква.

III. Необходими документи:

1. Заявление до изпълнителния директор на ИА ВКВПД - свободен текст, с посочен телефон за контакт;

2. Автобиография;

3. Копие от документ за завършено образование;

4. Копия от документи за трудов стаж (трудова книжка, УП-3 и др.).

IV. Прием на документи:

Документите се подават в Териториална дирекция-Бургас с адрес: гр. Бургас 8000, ул. "Христо Ботев" № 30, ет.2, стая 5 /сградата на Военен клуб-Бургас/, в работни дни от понеделник до петък от 9,00 ч. до 17,00 ч.

V. Лице за контакт:

Галя Михова - главен експерт в отдел "Човешки ресурси", тел. 0879 942 672,

e-mail: g_mihova@militaryclubs.bg

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява