Изпълнител-пиколо

Населено място: 

гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена”

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Флагман"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Не се изисква образование

Наименование на длъжността: 

Изпълнител-пиколо

Крайна дата за подаване на формуляри: 

16/02/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността се заема по Допълнително разписание на длъжностите (при условията на ПМС №66/1996 г.), до завръщане на титуляра, със срок на изпитване в размер на 6/шест/ месеца.

 

Основна цел на длъжността:

Да посреща и изпраща гостите на хотел „Флагман”;

Взема участие при поддръжката на сградния фонд и прилежащите площи на хотел „Флагман”.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - не се изисква;

2. Професионален опит – не се изисква, но ще е предимство при подбора;

Необходими документи:

1.Заявление до изпълнителния директор /по образец, попълва се на място в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", хотел "Адмирал" - административна сграда/;

2.Автобиография - CV;

3.Копия от документи за завършено образование, придобита професионална квалификация /документът да е издаден от проф.училище, проф.гимназия, проф.колеж и др./;

4.Копия от документи удостоверяващи професионалния опит / трудова книжка, УП-3 и др./

 

Прием на документи: Документите се подават в работни дни, от понеделник до петък, от 9.00 часа до 17.00 часа на адрес: Териториална дирекция - Варна, гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", хотел "Адмирал" - административна сграда

 

Лице за информация и контакт: Йорданка Йорданова - глаавен експерт "ЧР", тел.: 0892/606801

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява