Изпълнител-работник поддържане на спорни съоръжения

Населено място: 

гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена”

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Флагман"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Изпълнител-работник поддържане на спорни съоръжения

Крайна дата за подаване на формуляри: 

16/02/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността се заема по Допълнително разписание на длъжностите (при условията на ПМС №66/1996 г.) /срок на изпитване в размер на 6/шест/ месеца/

 Осъществява дейности за подготовката, поддържането и функционирането на басейните към хотел “Флагман”, включително:

- участва в подготовката, поддръжката и почистването на басейните и прилежащите към тях помещения и площи;

- отстранява повредите, възникнали на територията на Спортния комплекс, при спазване изискванията на технологичната и трудовата дисциплина;

- следи за икономичното и ефективно използване на ел.енергия, вода, резервни части, материали и консумативи;

- следи за правилното ползване на съоръженията от клиентите на Спортния комплекс.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Средно образование

2. Професионален опит – не се изисква, но ще е предимство при подбора 

Необходими документи:

1.Заявление до изпълнителния директор /по образец, попълва се на място в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", хотел "Адмирал" - административна сграда/;

2.Автобиография - CV;

3.Копия от документи за завършено образование, придобита професионална квалификация /документът да е издаден от проф.училище, проф.гимназия, проф.колеж и др./;

4.Копия от документи удостоверяващи професионалния опит / трудова книжка, УП-3 и др./

 

Прием на документи: Документите се подават в работни дни, от понеделник до петък, от 9.00 часа до 17.00 часа на адрес: Териториална дирекция - Варна, гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", хотел "Адмирал" - административна сграда

 

Лице за информация и контакт: Йорданка Йорданова - глаавен експерт "ЧР", тел.: 0892/606801

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява