Изпълнител-работник поддържане на спортни съоръжения

Населено място: 

гр. Варна, к.к. "Св.св.Константин и Елена"

Структура / в.ф.: 

ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

техническа поддръжка

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Изпълнител-работник поддържане на спортни съоръжения

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/09/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Описание на длъжността: Подготвя за експлоатация и поддържа басейните, тенискортовете и прилежащите им площи, като следи за пропускателния режим до съоръженията, осигурява необходимите санитарно-хигиенни изисквания  и отстранява повреди.

Длъжността се заема по Допълнително разписание на длъжностите.

2. Основни изисквания:

2.1. Образование - средно;

2.2. Професионален опит - не се изисква, но ще е предимство при подбора.

3. Необходими документи:

3.1. CV-автобиография;

3.2. Копия от документи за завършено образование, придобита проф. квалификация (документът да е издаден от проф. училище, проф. гимназия, проф. колеж за проф. обучение и др.);

3.3. Копия от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка, УП -3 и др.).

4. Прием на документи: Документите за кандидатстване се подават в Териториален отдел – Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, хотел „Адмирал” – адм. сграда, от 9:00 ч. до 17:00 ч. в работни дни от понеделник до петък.

5. Лице за контакти: Йорданка Йорданова

e-mail: j_jordanova@militaryclubs.bg

Тел. за контакт: 0892 606 801

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява