изпълнител - работник в кухня

Населено място: 

гр.Несебър, гр. Созопол, гр. Бургас

Структура / в.ф.: 

ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Основно образование

Наименование на длъжността: 

изпълнител - работник в кухня

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/04/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Поддържа помещенията, машините и инвентара в кухненския блок, съгласно санитарно-хигиенните изисквания и участва в подготвителни операции за приготвяне на кухненска продукция.

Длъжността е сезонна за периода от 25.05.2023 г. до 24.09.2023 г. /вкл/. и се заема по Допълнително разписание на длъжностите за обектите към Териториална дирекция -Бургас в следните градове:

 гр. Несебър - ТС ВПД"Несебър" – 6 щ.бройки

 гр. Созопол, хотел ВПД“Созопол“ – 8 щ.бройки

Длъжността е сезонна за периода от 01.06.2023 г. до 31.08.2023 г. /вкл/. и се заема по Допълнително разписание на длъжностите за обектите към Териториална дирекция -Бургас в следните градове:

 гр. Несебър - ТС ВПД"Несебър" – 2 щ.бройки

 гр. Бургас, кв. Сарафово - хотел "Сарафово" – 3 щ.бройки.

гр. Созопол, хотел ВПД“Созопол“ – 1 щ.бройки

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - не се изисква;

2. Професионален опит - не се изисква, но ще е с предимство при подбора.

Необходими документи:

1. Заявление до изпълнителния директор /свободен текст с посочен телефонен номер/;

2. Автобиография-CV;

3. Копия от документи за завършено образование, придобита професионална квалификация (документът да е издаден от проф. училище, проф. гимназия, проф. колеж за проф. обучение и др.);

4. Копия от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка, УП -3 и др.).

Прием на документи:

Документите се подават в Териториална дирекция - Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" № 48, ет. 2, ст. 5, от 9:00 ч. до 17:00 ч. в работни дни от понеделник до петък.

Лице за контакт: Галя Михова

тел. за контакт: 0879942672

 е-mail за контакти: g_mihova@militaryclubs.bg

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява