Изпълнител-работник в кухня

Населено място: 

гр. Варна к. к. „Св. св. Константин и Елена”

Структура / в.ф.: 

ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Не се изисква образование

Наименование на длъжността: 

Изпълнител-работник в кухня - 5 щ.бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително, 6 щ. бр. за времето от 15.06.2021 г. до 14.09.2021 г. включително и 4 щ. бр. за времето от 22.06.2021 г. до 21.09.2021 г.

Крайна дата за подаване на формуляри: 

23/04/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание на длъжността:  15 щ. бр. по Допълнително разписание на длъжностите - 5 щ.бр. за времето от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г. включително, 6 щ. бр. за времето от 15.06.2021 г. до 14.09.2021 г. включително и 4 щ. бр. за времето от 22.06.2021 г. до 21.09.2021 г., трудов договор

Поддържа помещенията, машините и инвентара в кухненския блок, съгласно санитарно-хигиенните изисквания и участва в подготвителни операции за приготвяне на кухненска продукция.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование и професионален опит не се изискват, но ще са предимство при подбора.

 

Необходими документи:

CV;

- Копия от документи за завършено образование, придобита проф. квалификация (документът да е издаден от проф. училище, проф. гимназия, проф. колеж за проф. обучение и др.);

- Копия от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка, УП -3 и др.).

 

Прием на документи:

Документите се подават в Териториална дирекция – Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, хотел „Адмирал” – адм. сграда, от 9:00 ч. до 17:00 ч. в работни дни от понеделник до петък.

 

Лице за контакти: Йорданка Йорданова, e-mail за контакти: j_jordanova@militaryclubs.bgтел. за контакт: 0892 606 801

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява