изпълнител-старши камериер

Населено място: 

гр.Варна, к.к."Св.св.Константин и Елена"

Структура / в.ф.: 

ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

изпълнител-старши камериер

Крайна дата за подаване на формуляри: 

13/03/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Описание на длъжността: Организира работата на камериерките. Извършва подмяна на спално бельо и кърпи, почистване и зареждане на стаи в хотела и поддържане на прилежащите площи към хотела в изряден вид.

Длъжността е сезонна и се заема по Допълнително разписание на длъжностите за периода 01.04.2020 г. до 30.09.2020 г. включително.

2. Основни изисквания:

2.1. Образование - средно;

2.2. Професионален опит - не се изисква, но ще е предимство при подбора;

2.3. Минимални познаниея по един чужд език.

3. Необходими документи:

3.1.CV-автобиография;

3.2. Копия от документи за завършено образование, придобита проф. квалификация (документът да е издаден от проф. училище, проф. гимназия, проф. колеж за проф. обучение и др.);

3.3. Копия от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка, УП -3 и др.).

 

Лице за контакти: Йорданка Йорданова

e-mail за контакт: j_jordanova@militaryclubs.bg

 

Тел. за контакти: 0892 606 801 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява