Изпълнител-старши камериер в хотел "Адмирал"

Населено място: 

гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена”

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Адмирал"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Изпълнител-старши камриер - 1 щатна бройка

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/03/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността се заема по Допълнително разписание на длъжностите (при условията на ПМС №66/1996 г.) за периода от 01.04.2024 г. до 30.09.2024 г. включително, със срок на изпитване в размер на 1 /един/ месец.

 

- Организира ежедневната работа на камериерите;

- Разпределя на камериерите получените почистващи и хигиенни материали и консумативи;

- Поддържа хигиената на хотелските стаи, санитарните възли и общи помещения в съответствие с нормативната уредба;

- Обслужва гостите на стаите: подменя спално бельо и кърпи, консумативни материали според установената технология;

- Почиства основно стаите, баните, санитарните възли и терасите, общите и прилежащи части на хотела в т.ч. конферентни зали, алеи и др. в определеното за това време като спазва необходимата тишина;

- Комуникира с гостите на хотела единствено в рамките на служебните си задължения;

- Ежедневно изхвърля отпадъците от кошчетата по стаите. Почиства общите площи в поверения район /коридори, офиси, стълбища, прозорци, фоайета и прилежащите зелени площи към хотела/;

- Предава на рецепция забравени вещи от гости на хотела.

- Следи за наличността на имуществото в помещенията, за които отговаря и при констатирани липси уведомява главния експерт, организиращ дейността на хотел „Адмирал”;

- Следи за изправността на съоръженията в хотелските стаи. При констатирани повреди уведомява своевременно дежурния администратор.

- Предава, получава и съхранява полученото от пералнята спално бельо и кърпи в определения за целта офис;

- Работи по график.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Средно образование

2. Професионален опит – не се изисква, но ще е предимство при подбора 

Необходими документи:

 

1.Заявление до изпълнителния директор /по образец, попълва се на място в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", хотел "Адмирал" - административна сграда/;

2.Автобиография - CV;

3.Копия от документи за завършено образование, придобита професионална квалификация /документът да е издаден от проф.училище, проф.гимназия, проф.колеж и др./;

4.Копия от документи удостоверяващи професионалния опит / трудова книжка, УП-3 и др./

 

Прием на документи: Документите се подават в работни дни, от понеделник до петък, от 9.00 часа до 17.00 часа на адрес: Териториална дирекция - Варна, гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", хотел "Адмирал" - административна сграда

 

Лице за информация и контакт: Йорданка Йорданова - главен експерт "ЧР", тел.: 0892/606801

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява