камериер

Населено място: 

гр. Обзор

Структура / в.ф.: 

ИА"Военни клубове и военно-почивно дело"

Област в която е длъжността: 

Туристическо обслужване

Минимална образователна степен: 

  • Не се изисква образование

Наименование на длъжността: 

изпълнител - камериер

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/06/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

4 щатни бройки за периода от 06.06.2024 г. до 19.09.2024 г. /вкл./  за Къмпинг "Чайка" - гр. Обзор

Подмяна на спално бельо и кърпи, почистване и зареждане на стаи  и поддържане на други помещения и прилежащи части към бунгалата в изряден вид.

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - не се изисква

2. Професионален опит - не се изисква, но ще е с предимство при подбора

 

Необходими документи:


1.Заявление до изпълнителния директор - свободен текст;

2. Автобиография - СV;

3. Копие от документи за завършено образование, придобита професионална квалификация/документът да е издаден от проф.училище, проф.гимназия, проф.колеж и др./;

4. Комия от документи удостоверяващи професионалния опит / трудова книжка, УП-3 и др./

 

Прием на документи: Документите се подават в работни дни, от понеделник до петък, от 9,00 часа до 17.00 часа на адрес: гр. Бургас, ул. Христо Ботев № 30, ет. 2, ст. № 5

Лице за информация и контакт: Галя Михова - главен експерт в отдел "ЧР", тел:0879942672, ел.поща:g_mihova@militaryclubs.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява