Касиер-домакин

Населено място: 

Пловдив

Структура / в.ф.: 

Министерство на отбраната -Държавна детска градина "Кокиче"

Област в която е длъжността: 

Образование

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Касиер-домакин 0,5 щат

Крайна дата за подаване на формуляри: 

02/06/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Икономическо образование; компютърна грамотност; работа със специализиран софтуер; организира снабдяването, отпускането на стоки и материали; приема, съхранява, отчита и предава парични средства.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява