КЛП-20230404-01

Населено място: 

с. Асен, обл. Стара Загора

Структура / в.ф.: 

В.Ф. 32830

Област в която е длъжността: 

Транспортни дейности

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

"Шофьор, товарен автомобил"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/12/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Характеристика на работата:

    Шофьор, товарен автомобил е техническа длъжност - изпълнител II група по осигуряване извозването на личен състав и материални средства, както и поддържане на зачислената му техника в техническа изправност. 

2. Основни отговорности:

   - Носи отговорност за качественото и своевременно изпълнение на възложените задачи;

   - Носи отговорност за опазване на имуществото на работодателя;

   - Пряко е подчинен на началника на отделение "Логистика" във военно формирование 32830, непосредствено е подчинен на "Старши специалист II степен по ремонта на АТТ";

3. Изисквания за заемане на длъжността:

   - образование - средно, квалификация - шофьор, категория "D", професионален опит - 1 година стаж по специалността;

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява