KLP-22060/21112022

Населено място: 

гр. Велико Търново

Структура / в.ф.: 

22060-Велико Търново

Област в която е длъжността: 

Строителство

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Дърводелец

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/02/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Извършва обработка на дървен материал. Изработва различни изделия и детайли от дървен материал, чрез струговане, фрезоване и други работни операции, използвайки специални инструменти и машини. Извършва ремонтни работи в рамките на неговата специалност.

Трудов стаж по специалността, квалификация- дърводелец, мебелист-дърводелец.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява