Комендантство - МО,

Населено място: 

гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 3, тел. 029221610, 029221611, 029221615

Структура / в.ф.: 

54980

Област в която е длъжността: 

Професионална област: Математика и информатика. Компютърни мрежи и ситеми

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Главен експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/08/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание на възложените трудови задачи, задължения и отговорности, и изисквания за заемане на длъжността са посочени в приложената длъжностна характеристика.

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление до началника на Комендантство - МО;

- трудова автобиография (Европейски формат) със снимка;

- диплома за завършено образование (копие) и оригинал за сравнение;

- удостоверения и свидетелства за допълнителна квалификация по специалността;

- копие от лична карта;

- копие от трудова книжка или документ, удостоверяваш общ трудов стаж и стаж по специалността;

- свидетелство за съдимост за работа в МО;

- при назначаване карта за предварителен медицински преглед и снимки 2 бр.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява