КРАНИСТ

Населено място: 

ГР. БУРГАС

Структура / в.ф.: 

В.Ф. 24830 - БУРГАС

Област в която е длъжността: 

ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

КРАНИСТ

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/10/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТГОВОРНОСТИ:

- ИЗВЪРШВА ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ С ПОРТАЛЕН КРАН-5Т., 15Т., КОЗЛОВИ КРАН - 5 Т. И ИЛ. ТЕЛФЕР - 8Т.;

- ПОДДЪРЖА В ИЗПРАВНОСТ ЧИСЛЯЩИТЕ СЕ СПО, ПОЧИСТВА ОТ РЪЖДА, СМАЗВА И БОЯДИСВА ДОСТЪПНИТЕ МЕСТА;

- ИЗПЪЛНЯВА БЕЗОПАСНО И КАЧЕСТВЕНО ЗАКРЕПВАНЕ НА ТОВАРИ;

- ПРИЛАГА НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

 

НЕОБХОДИМО ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО.

ИЗИСКВА СЕ 1/ЕДНА/ ГОДИНА СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕННТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА ПО ОБРАЗЕЦ, АВТОБИОГРРАФИЯ/CV/ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ, КОПИЕ НА: ДИПЛОМА ОТ ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУДОВА КНИЖКА/ИЛИ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ТРУДОВИЯТ СТАЖ, ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА МАШИНИСТ НА ПОРТАЛНИ КРАНОВЕ - IIра СТЕПЕН, ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА МАШИНИСТ НА МОСТОВИ И КОЗЛОВИ КРАНОВЕ - IIра СТЕПЕН. С ПРЕДИМСТВО ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЕ ПОЛЗВАТ КАНДИДАТИ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПРАВОСПОСОБНОСТ: "МАШИНИСТ  НА АВТОМОБИЛНИ КРАНОВЕ ДО 16Т. - IIра СТЕПЕН/ВСИЧКИ КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ДА БЪДАТ СОБСТВЕНОРЪЧНО ЗАВЕРЕНИ С "ВЯРНО С ОРИГИНАЛА" И ПОДПИС/.

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: ОСНОВНА ЗАПЛАТА - от 800 до 870 ЛЕВА, 1% ВЪРХУ ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВСЯКА ГОДИНА СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, 32% ВЪРХУ ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТА В МО, ПОРЦИОННИ ПАРИ - 200 ЛЕВА, 8/ОСЕМ/ ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН.

ДЛЪЖНОСТТА СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО УСЛОВИЯТА НА ПОСТОЯНЕН ДОГОВОР, С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

КРАЙНА ДАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - ДО 20.10.2023 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ГЕРГАНА СТОЯНОВА - 056/859 218, nsbs@armf.bg

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СЛУЖБА „ЛИЧЕН СЪСТАВ” ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32890 - БУРГАС ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК –      ОТ 07.30 ЧАСА ДО 15.30 ЧАСА БЕЗ ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ, НА АДРЕС: ГР. БУРГАС, П.К. 8140 /С. АТИЯ/ ИЛИ НА - E-MAIL: nsbs@armf.bg

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява