ls_sarachinov

Населено място: 

Крумово

Структура / в.ф.: 

32040

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт /ръководител на полети Кула/

Крайна дата за подаване на формуляри: 

07/02/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни функционални задължения

Изпълнява задачи по обслужване на въздушното движение;

- Изпълнява задачи по отчета на дейността по ръководството на полетите;

- Води предварителна и непосредствена подготовка за полети като длъжностно лице

- Да познава и да извършва експлоатация на техническите средства на работното място; 

- Лично участва във воденето на отчетните документи за летателната смяна;

- Работи на ненормиран работен ден.

Изисквания за заемане на длъжността

- минимална образователна степен - бакалавър;

- квалификация - летец-пилот или щурман;

- професионален опит - като ръководител на полети;

- опитът на сходни длъжности е предимство.

Други изисквания

- да не боледува и да не е боледувал от психични заболявания, да е в стабилно психическо и в добро физическо състояние - медицинска годност за работа като ръководител на полети

- да има добри комуникационни умения и изявени качества за работа в екип

- разрешение за достъп до ниво на класифицирана информация - Секретно

Категория на труд - трета категория

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява