М. Маринов

Населено място: 

гр. Троян

Структура / в.ф.: 

в.ф.24430

Област в която е длъжността: 

Програмно-техническа поддръжка

Минимална образователна степен: 

 • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

„Старши експерт“ в секция „Програмно-техническа поддръжка“

Крайна дата за подаване на формуляри: 

25/09/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Изисквания за заемане на длъжността „Старши експерт“ в секция „Програмно-техническа поддръжка“:

 • образование – висше;
 • образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • област на висшето образование – природни науки, математика и информатика; технически науки;
 • професионално направление – информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника;
 • компютърна грамотност – изисква се;
 • професионален опит – не се изисква;
 • да има разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно".

 

Основни трудови функции и задължения:

Да познава компютърните системи, за да може да извършва диагностика и отстраняване на грешки и повреди.

Да осигурява поддръжка на техническите средства в локалната компютърна мрежа.

Да познава възможностите на операционните системи.

Да анализира възникнали грешки и отстранява причините за тяхното появяване.

Да създава, обновява и поддържа информационната база, свързана с текущото състояние на техническите средства и опазването на класифицираната информация в комуникационните и информационните системи.

Да се грижи за електронната кореспонденция.

Документи за кандидатстване по образец на приложените файлове да се подават на e-mail: marinov.m@armf.bg:

 • заявление;
 • автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;
 • декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ;
 • копие на диплома за висше образование.

Конфиденциалността на всички кандидати е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно".

Назначаването се извършва след получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация.

Състояние на обявата: 

 • Текуща обява