Марин Маринов

Населено място: 

гр. Троян

Структура / в.ф.: 

в.ф. 24430

Област в която е длъжността: 

Логистично осигуряване

Минимална образователна степен: 

 • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Огняр

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/04/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността „Огняр“ в секция „Материално-техническо осигуряване”:

 • Образование – III степен професионална квалификация и/или средно образование;
 • Oбразователно-квалификационна степен: не се изисква.
 • Допълнителна професионална квалификация: свидетелство за правоспособност за “Огняр на котли с високо налягане”.
 • Професионален опит: 3 (три) години.        
 • Ниво на чуждоезикова подготовка: не се изисква.
 • Да има разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".
 • Отговорност и добросъвестност при изпълнение на задълженията;
 • Добра комуникативност и умения за работа в екип;
 • Да спазва административната, трудовата  и технологичната дисциплини;

 

Основни трудови функции и задължения:

 

Осигуряване на нормален температурен режим в работните помещения през отоплителния период; Поддържане на отоплителните съоръжения и инсталацията;

Ежедневно следене на температурните промени с цел икономия на гориво;

Поддържане на паропроводните мрежи на поделението;

През отоплителния период да изпълнява графика за дежурства;

Да почиства външните райони на военното формирование извън отоплителния период;

При необходимост да извършва и други конкретно възложени задачи, свързани с функциите на сектор „Логистика”.

 

Документи за кандидатстване по образец на приложените файлове да се подават на e-mail: marinov.m@armf.bg:

 • Заявление – с актуална дата и подпис;
 • автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;
 • декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ – с актуална дата и подпис.

Конфиденциалността на всички кандидати е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

Длъжността е вакантна от 01.06.2021 г.

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

Назначаването се извършва след получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация.

 

Състояние на обявата: 

 • Архивирана обява