Марин Маринов

Населено място: 

гр. Троян

Структура / в.ф.: 

в. ф. 24430

Област в която е длъжността: 

Полиграфия

Минимална образователна степен: 

 • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Полиграфист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

17/09/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността „Полиграфист“ в секция „Обработка на полиграфична продукция“ в сектор „Полиграфия“:

 • Образование – III степен професионална квалификация и/или средно образование;
 • Oбразователно-квалификационна степен: не се изисква.
 • Допълнителна професионална квалификация: не се изискава.
 • Професионален опит: не се изискава.
 • Ниво на чуждоезикова подготовка: не се изисква.
 • Да има разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".
 • Да умее да работи с геоинформационни материали;
 • Отговорност и добросъвестност при изпълнение на задълженията;
 • Комуникативност и работа в екип;
 • Да спазва административната, трудовата  и технологичната дисциплини;

 

Основни трудови функции и задължения:

 

Да познава основните функции и задачи изпълнявани в сектора.

Да извършва всички книговезки операции, да настройва и работи на всички книговезки машини .

Да познава форматите според стандартите и видовете хартия.

Да пакетира готовата продукция.

При необходимост да изпълнява и други конкретно възложени задачи, съобразени с функциите на сектор „Полиграфия“.

 

 

Документи за кандидатстване по образец на приложените файлове да се подават на e-mail: marinov.m@armf.bg:

 • Заявление – с актуална дата и подпис.;
 • автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;
 • декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ – с актуална дата и подпис.

Конфиденциалността на всички кандидати е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

Длъжността е вакантна от 01.09.2021 г.

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

Назначаването се извършва след получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация.

 

Състояние на обявата: 

 • Архивирана обява