Марин Маринов

Населено място: 

гр. Троян

Структура / в.ф.: 

в.ф. 24430

Област в която е длъжността: 

Полиграфия

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/06/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността „Главен специалист“ в секция „ОПП“:

·        

Завършено образование: III степен професионална квалификация и/или средно образование.

·        

Образователно - квалификационна степен: не се изисква.

·        

Допълнителна професионална квалификация: не се изисква.

·        

Професионален опит: за качествено изпълнение на работата са необходими 3 години трудов стаж в областта на полиграфията.

·        

Ниво на чуждоезикова подготовка: не се изисква.

·        

Да има разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

Основни трудови функции и задължения:

·        

да познава всички видове и формати хартия;

·        

да познава устройството на размножителната техника;

·        

да работи с периферни устройства за РС и софтуери за предпечат;

·        

да експонира графични картни и цифрови изображения и графични изображения на военнотехническа литература и акциденция по технология CtP;

·        

Опитът на същата или сходна длъжност ще се счита за предимство.

 

Документи за кандидатстване по образец на приложените файлове да се подават на e-mail: marinov.m@armf.bg:

  • заявление;
  • автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;
  • декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ;
  • заверено копие от диплома за образование.

 

Конфиденциалността на всички кандидати е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

Длъжността е вакантна от 01.07.2022 г.

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

Назначаването се извършва след получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация. 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява