Марин Маринов

Населено място: 

гр. Троян

Структура / в.ф.: 

в. ф. 24430

Област в която е длъжността: 

Картография

Минимална образователна степен: 

 • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Старши специалист в сектор "Картография"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

24/03/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността „Старши специалист“ в сектор „Картография“:

 • образование – III степен професионална квалификация и/или средно образование;
 • компютърна грамотност – изисква се;
 • професионален опит:  не се изисква;
 • да има разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

Основни трудови функции и задължения:

 

 • Да познава основните функции и задачи изпълнявани в секция „Картография”;
 • Да извършва всички дейности по символизиране и картографско редактиране на държавните топографски карти от мащабния ред и картите по стандартите на НАТО;
 • Умело да използва необходимите технически средства и технологични програмни продукти;
 • Задълбочено да познава и изпълнява технологичните процеси при подготовката и   изработването на картографските оригинали;
 • Опитът на същата или сходна длъжност ще се счита за предимство;
 • Място за изпълнение на длъжността: гр. Троян.

 

Документи за кандидатстване по образец на приложените файлове да се подават на e-mail: marinov.m@armf.bg:

 •  заявление;
 •  автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;
 • декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ.

Конфиденциалността на всички кандидати е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително". 

Назначаването се извършва след получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация.

Състояние на обявата: 

 • Архивирана обява