Марин Маринов

Населено място: 

гр. Троян

Структура / в.ф.: 

в. ф. 24430

Област в която е длъжността: 

Охрана

Минимална образователна степен: 

 • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Охранител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

24/03/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Изисквания за заемане на длъжността „Охранител по ДРД:

 • образование – средно;
 • образователно-квалификационна степен – не се изисква;
 • професионален опит: не се изисква;
 • да е в добро здравословно състояние;
 • да притежава разрешение за придобиване, носене и употреба на огнестрелно оръжие, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия или отбита военна служба.
 • да има разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

Основни трудови функции и задължения:

 • Спазва изискванията посочени в глава VII, раздел IV  и глава ХIII, раздел I на Устава за войсковата служба на ВС на РБ и в Правилата за охрана на военното формирование от професионалната охрана.
 • Следи за състоянието на охраняваните обекти и своевременно да съобщава за възникнали нередности.
 • Спазва и следи за спазването на правилата за противопожарна безопасност.
 • Почиства, смазва и следи за техническата изправност на зачисленото му оръжие.
 • При необходимост да изпълнява задълженията на охранител невъоръжена охрана.
 • Място за изпълнение на службата: гр. Троян.

Документи за кандидатстване по образец на приложените файлове да се подават на e-mail: marinov.m@armf.bg:

 • Заявление – с актуална дата и подпис;
 • Автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;
 • Декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ – с актуална дата и подпис.

Конфиденциалността на всички кандидати е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

 

Състояние на обявата: 

 • Архивирана обява