Марин Маринов

Населено място: 

гр. Троян

Структура / в.ф.: 

в.ф. 24430

Област в която е длъжността: 

Логистично осигуряване

Минимална образователна степен: 

 • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Чистач

Крайна дата за подаване на формуляри: 

17/09/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността „Чистач:

 • образование – средно;
 • образователно-квалификационна степен – не се изисква;
 • професионален опит: не се изисква;
 • да е в добро здравословно състояние;
 • отговорност и добросъвестност при изпълнение на задълженията;
 • да спазва административна, трудова и технологична дисциплина;
 • да има разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

Основни трудови функции и задължения:

 • Извършва почистване на определени работни и производствени помещения и общи части на сградите – коридори, стълбища, тоалетни и др.
 • Периодически зарежда с необходимите санитарно-хигиенни материали сервизните помещения.
 • Изхвърля събраните отпадъци на определените за това места, като съблюдава те да не бъдат разпилявани.
 • Проверява състоянието на работните помещения след приключване на работа за забравени включени нагревателни електроуреди или кранове за вода, които са в състояние да причинят пожари или наводнения.

·        

Носи отговорност за неизпълнение на задълженията, свързани с проверка на изключени нагревателни уреди и кранове за вода и причинените за това вреди.

 

      Място за изпълнение на службата: гр. Троян.

 

·        

Документи за кандидатстване по образец на приложените файлове да се подават на         e-mail: marinov.m@armf.bg:

 • Заявление – с актуална дата и подпис;
 • автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;
 • декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ – с актуална дата и подпис.

Конфиденциалността на всички кандидати е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

Длъжността е вакантна от 01.01.2022 г.

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

Назначаването се извършва след получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация.

Състояние на обявата: 

 • Архивирана обява