Марин Маринов

Населено място: 

гр. Троян

Структура / в.ф.: 

в.ф. 24430

Област в която е длъжността: 

Картография

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист в сектор "Картография" по ДРД

Крайна дата за подаване на формуляри: 

16/01/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността „Главен специалист“ в сектор „Картография“ по ДРД:

  • образование – III степен професионална квалификация и/или средно образование;
  • компютърна грамотност – изисква се;
  • професионален опит:  не се изисква ;
  • добра комуникативност и умения за работа в екип
  • да има разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

 

Основни трудови функции и задължения:

 

     Да познава основните функции и задачи изпълнявани в секция „Картография”.

     Да извършва всички дейности по символизиране и картографско редактиране на

     държавните топографски карти от мащабния ред.

Да познава видовете картографски шрифтове и правилата за прилагането им, а също така да         спазва граматическите,правописните и транслитерационните правила в картографскито производство.

     Опитът на същата или сходна длъжност ще се счита за предимство.

     Място за изпълнение на длъжността: гр. Троян.

Документи за кандидатстване по образец на приложените файлове да се подават на e-mail: marinov.m@armf.bg:

  • заявление;
  • автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;
  • декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ.

Конфиденциалността на всички кандидати е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

Длъжността е вакантна от 01.01.2022 г.

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

 

Назначаването се извършва след получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява