Марин Маринов

Населено място: 

гр. Троян

Структура / в.ф.: 

в.ф. 24430

Област в която е длъжността: 

Логистично осигуряване

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/06/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността „Старши експерт“ в сектор „Логистика“:

·        

Завършено образование: висше.

·        

Образователно - квалификационна степен: бакалавър.

·        

Област на висше образование: социални,стопански и правни науки.

·        

Професионално направление: икономика.

·        

Допълнителна професионална квалификация: не се изисква.

·        

Професионален опит: 3 години стаж в сферата на икономиката.

·        

Да има разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

 

Основни трудови функции и задължения:

·        

Подпомага работата на преките си началници при разработване на заповеди, документи и справки отнасящи се до организиране на дейността на сектор „Логистика”..

·        

Участва в комисии за приемане на доставки и услуги. Следи за спазването на договорните отношения при доставките и услугите.

·        

Следи за срокове на изпълнение на договорите,  участва в съставянето и изготвянето на необходимите документи свързани с абонаментно техническата  поддръжка и ремонтни дейности.

·       

Подпомага действията на материално отговорните лица и лицето водещо складовата програма от финансова служба на ВГЦ  при изпълнение на доставките.

·        

Да участва в комисии за изменение на качественото техническото състояниеи трансформиране на ДМА и МЗ.

Документи за кандидатстване по образец на приложените файлове да се подават на e-mail: marinov.m@armf.bg:

  • заявление;
  • автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;
  • декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ;
  • заверено копие от диплома за висше образование.

 

Конфиденциалността на всички кандидати е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

Длъжността е вакантна от 01.07.2022 г.

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

Назначаването се извършва след получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация.

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява