Марин Маринов

Населено място: 

гр. Троян

Структура / в.ф.: 

в.ф. 24430

Област в която е длъжността: 

Картография

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/06/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността „Старши експерт“ в сектор „Картография“:

·        

Завършено образование: висше.

·        

Образователно - квалификационна степен: бакалавър или магистър по география -       географски информационни системи и картография.

·        

Област на висше образование: технически науки;природни науки, 

·        

Професионално направление: архитектура, строителство и геодезия; 

·        

Допълнителна професионална квалификация: не се изисква.

·        

Професионален опит: не се изисква.

·        

Да има разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

 

Основни трудови функции и задължения:

·        

Да познава технологичните процеси в картографското производство.

·        

Да извършва всички дейности по символизиране и картографско редактиране на държавните топографски карти от мащабния ред.

·        

Да познава видовете картографски шрифтове и правилата за прилагането им, а също така да спазва граматическите,правописните и транслитерационните правила в картографското производство.

·        

Опитът на същата или сходна длъжност ще се счита за предимство

 

Документи за кандидатстване по образец на приложените файлове да се подават на e-mail: marinov.m@armf.bg:

  • заявление;
  • автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;
  • декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ;
  • заверено копие от диплома за висше образование.

 

Конфиденциалността на всички кандидати е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

Длъжността е вакантна от 01.07.2022 г.

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Поверително".

Назначаването се извършва след получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация. 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява