медицинска сестра

Населено място: 

гр.Карлово

Структура / в.ф.: 

ДДГ"Светлина" към МО

Област в която е длъжността: 

здравеопазване

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

медицинска сестра

Крайна дата за подаване на формуляри: 

10/10/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

медицинска сестра общ или детски профил

по чл.67 от КТ - постоянно

Документи се подават в ДДГ"Светлина" гр.Карлово

Необходими :

отговорност

умения за работа в екип

мобилност

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява