Младши специалист в размножително звено в отдел "Сигурност на информацията"

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

в.ф. 34400 - Варна

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Младши специалист в размножително звено в отдел "Сигурност на информацията"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

28/06/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за длъжността:

- Oбразование: Средно;

- Компютърни умения: Работа с OS Windows и MS Office (Word, Excel, Power Point);

- Практически изпит: Умения за работа с OS Windows и MS Office (Word, Excel, Power Point);

 Описание на длъжността:

Основни отговорности: Предпечатна подготовка, оформяне в съответствие с изискванията и отпечатване на документи с национална класифицирана информация, размножаване на представените в звеното класифицирани и некласифицирани документи

Допълнителни задачи: Участва в комисии за извършване на инцидентни или периодични проверки и инвентаризации, изпълнява допълнителни функции по защита на класифицираната информация и други възложени от работодателя.

 Трудово възнаграждение: 1260,00 лв. - 1300,00 лв. 

Допълнително възнаграждение: 

- по 1% за всяка година трудов стаж на същата или сходна длъжност;

- порционни пари (за храна) - ежемесечно.

Вид на договора: Трудов договор, безсрочен, на пълно работно време

 

Други: Разрешение за достъп до национална класифицираната информация с ниво „Строго секретно“

 

Начин на кандидатстване :

 

- CV, копие на диплом за завършено средно образование, копие на трудова книжка

 

 - по e-mail n1@armf.bg и директно кандидатстване

 

Лице за контакти:  Цветан Андреев, Мина Митева сл.тел. 052/552092; 052/552103

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява