МО 2020

Населено място: 

Хасково

Структура / в.ф.: 

в.ф. 52740

Област в която е длъжността: 

Техническа -

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Огняр (на парен котел)

Крайна дата за подаване на формуляри: 

18/09/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Да познава устройството и принципа на парните котли, съоръженията към тях и спомагателните повърхности за нагряване. Да познава принципа на действие на контролно - измервателните прибори и правилата за ползването им.

За контакти email: vf_52740@abv.bg

 

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява