МЗ № ОХ-914/13.11.2018 г.

Изменение и допълнение на МЗ № ОХ-310/13.04.2016 г. във връзка с разширяване състава на длъжностните лица, които имат възможност до публикуват вакантни длъжности в Регистъра.

Файл: