Национален военен университет "Васил Левски"

Населено място: 

гр. Велико Търново

Структура / в.ф.: 

Национален военен университет "Васил Левски"

Област в която е длъжността: 

експертна длъжност в администрацията

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Старши юрисконсулт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/01/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Документи за постъпване на работа в НВУ „Васил Левски”

1. Заявление за постъпване на работа (в свободен текст, до началника на Университета – бригаден генерал Иван Маламов);

2. Автобиография (CV);

3. Карта за предварителен медицински преглед (медицинска книжка);

4. Копия от Дипломи (документи) за завършено образование;

5. Копия от документи за квалификация;

6. Копие на лична карта;

7. Копие на Трудова книжка/документи, удостоверяващи трудовия стаж.

Важно!!! функционалните задължения и образователно-квалификационните изискванията за заемане на длъжността, са описани в длъжностната характеристика към обявата.

За допълнителна информация:

Служба „Окомплектоване с цивилни служители”, тел. 062 61 88 12

-         майор Хинко Хинков, e-mail: hinkohinkov@mail.bg ;

-         цивилен служител Гергана Янкова.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява