Национална гвардейска част

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част

Област в която е длъжността: 

Архивистика

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Архивист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

01/07/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описанието на длъжността и изискванията към нея са в прикачения файл.

Документи за кандидатстване за работа в Националната гвардейска част:
1. Заявление за постъпване на работа (в свободен текст, до командира на Националната гвардейска част – полковник Кънчо Иванов);
2. Автобиография (CV) с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;
3. Дипломи (документи) за завършено образование;
4. Документи за придобита квалификация;
5. Копие на трудова книжка (документи, удостоверяващи трудовия стаж);
След номиниране за назначаване ще са необходими свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство.

Крайна дата за подаване на документи е 01.07.2022 г.
Документи се подават до 09:00 ч. до 15:30 ч. в регистратурата на Националната гвардейска част на адрес: гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 2.
За допълнителна информация: отд. „Личен състав”, тел. 029228906; 029228929

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява