Национална гвардейска част

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

54800

Област в която е длъжността: 

Социални, стопански и правни науки - Психология

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

„Старши експерт“ в отделение „Координация и връзки с обществеността”

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/11/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Информация за длъжността, минималните изисквания за заемането и и основните задължения и отговорности са в прикачения файл "Заявка работно място Старши експерт психолог".

Моля разпечатайте и попълнете останалите прикачени файлове преди подаването на документи за кандидатстване.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява