НАСТРОЙЧИК, РЕЖЕЩИ И МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ/СТРУГАР/

Населено място: 

ГР. БУРГАС

Структура / в.ф.: 

В.Ф. 24830 - БУРГАС

Област в която е длъжността: 

ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

НАСТРОЙЧИК, РЕЖЕЩИ МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ/СТРУГАР/

Крайна дата за подаване на формуляри: 

19/04/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТТГОВОРНОСТИ:

- ИЗРАБОТВА ПО СКИЦИ, ЧЕРТЕЖИ И ПО ОБРАЗЕЦ НА СТРУГ ДЕТАЙЛИ ЗА КОРАБИ И БРЕГОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ;

- РАБОТА С МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАЩИНИ - ФРЕЗА;

- РАБОТА С ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ЦЕХОВИ УСЛОВИЯ.

НЕОБХОДИМО ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО.

СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА - 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕННТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА ПО ОБРАЗЕЦ, АВТОБИОГРРАФИЯ/CV/ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ, КОПИЕ НА: ДИПЛОМА ОТ ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУДОВА КНИЖКА/ИЛИ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ТРУДОВИЯТ СТАЖ, СЕРТИФИКАТИ, КУРСОВЕ. /ВСИЧКИ КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ДА БЪДАТ СОБСТВЕНОРЪЧНО ЗАВЕРЕНИ С "ВЯРНО С ОРИГИНАЛА" И ПОДПИС И ФАМИЛИЯ/.

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: ОСНОВНА ЗАПЛАТА - ОТ 955.00 ЛЕВА ДО 980 ЛЕВА, 1% ВЪРХУ ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВСЯКА ГОДИНА СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, 32% ВЪРХУ ОСНОВНОТО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТА В МО, ПОРЦИОННИ ПАРИ - 200 ЛЕВА.

 

 

ДЛЪЖНОСТТА СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО УСЛОВИЯТА НА БЕЗСРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - С ИЗПИТАТАЛЕН СРОК ОТ 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

РАБОТНО ВРЕМЕ - С НОРМАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ - 8 Ч, ПРИ УСЛОВИЯТА НА НЕНОРМИРАН РАБОТЕН ДЕН.

КРАЙНА ДАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - ДО 19.04.2024 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24830 - БУРГАС ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК – 07.30 ЧАСА ДО 15.30 ЧАСА, БЕЗ ПОЧИВНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ, НА АДРЕС: САТИЯП.К. 8140 ИЛИ НА - E-MAIL: nsbs@armf.bg

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: КАПИТАН ГАДЖЕВА - 056/859180,  nsbs@armf.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява