НГЧ2020 ДРД

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

в.ф. 54800 - Национална гвардейска част

Област в която е длъжността: 

Комунална дейност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Чистач по ДРД

Крайна дата за подаване на формуляри: 

01/04/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1.Подържане чистотата в сградата на щаба  в  Националната гвардейска част.

2. Изпълнява и допълнително възложени задачи от началника на интенданска работилница.

3. Длъжността изисква при изпълнение на трудовите задължения стриктно да се спазват правилата по създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и защитата и от нерегламентиран достъп.

4. Да не се явява на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява служебните си задължения след употреба на алкохол или силно упойващи, или психотропни вещества.

 5. Да спазва изискванията на предписанията по охрана на труда, противопожарните изисквания и Правилата за безопасни условия на труд в Националната гвардейска част.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява