НВУК 2021-10-20

Населено място: 

с. Горна Малина

Структура / в.ф.: 

в.ф.18270

Област в която е длъжността: 

техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Огняр

Крайна дата за подаване на формуляри: 

28/10/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

                   Необходими документи:

1.    

Заявление до началника на военно формирование 18270-Горна Малина за постъпване на работа;

2.    

Автобиография (CV);

3.    

Копие от дипломи (документи), удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен;

4.    

Копие от документи за квалификация;

5.    

Копие от трудова книжка или документи, удостоверяващи трудов стаж;

6.    

Копие от лична карта;

7.    

Свидетелство за съдимост за работа в МО – след номиниране за назначаване;

8.    

Карта за предварителен медицински преглед – след номиниране за назначаване;

9.    

Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) – при наличие на такива

мл. сержант Диана Николова - началник на звено "ЛС"  тел. 0292/29010 и 0292/29012 имейл: d. nikolova777@mail.bg

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява