НВУК Чаралица-20200325-01

Населено място: 

с. Горна Малина

Структура / в.ф.: 

в.ф. 18270

Област в която е длъжността: 

технически дейности

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Водопроводчик, поддръжка

Крайна дата за подаване на формуляри: 

24/04/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Необходими документи:

1. Заявление до началника на военно формирование 18270-Горна Малина за постъпване на работа;

2.   Автобиография (CV);

3. Копие от дипломи (документи), удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен;

4.   Копие от документи за квалификация;

5.  Копие от трудова книжка или документи, удостоверяващи трудов стаж;

6.   Копие от лична карта;

7. Свидетелство за съдимост за работа в МО – след номиниране за назначаване;

8. Карта за предварителен медицински преглед – след номиниране за назначаване;

9. Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) – при наличие на такива.

Място за подаване на документите - с. Горна Малина, общ. Горна Малина, обл. София, военно формирование 18270.

За резултатите кандидатите ще бъдат уведомени писмено, а при невъзножност по телефона.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: младши сержант Диана Тодорова Николова - "Старши оператор" в служба "Личен състав"; телефони: 02/9229011; 02/9229012. 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява