НВУК Чаралица 20201409-01

Населено място: 

Горна малина

Структура / в.ф.: 

18270

Област в която е длъжността: 

експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

23/09/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

                             Необходими документи:

1.    

Заявление до началника на военно формирование 18270-Горна Малина за постъпване на работа;

2.    

Автобиография (CV);

3.    

Копие от дипломи (документи), удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен;

4.    

Копие от документи за квалификация;

5.    

Копие от трудова книжка или документи, удостоверяващи трудов стаж;

6.    

Копие от лична карта;

7.    

Свидетелство за съдимост за работа в МО – след номиниране за назначаване;

8.    

Карта за предварителен медицински преглед – след номиниране за назначаване;

9.    

Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) – при наличие на такива.

                                   

      Място за подаване на документи: с. Горна Малина, общ. Горна Малина, обл. София, военно формирование 18270.

      За допълнителна информация : младши сержант Диана Тодорова Николова, тел. 02/9229011 и 02/9229012.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява