НВУК Чаралица-20221109-01

Населено място: 

с. Горна Малина

Структура / в.ф.: 

в.ф. 18270

Област в която е длъжността: 

право

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Старши юрисконсулт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

09/12/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

                   Необходими документи:

1.  Заявление до началника на военно формирование 18270-Горна Малина за постъпване на работа;

2.  

Автобиография (CV);

3.  

Копие от дипломи (документи), удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен;

4.  

Копие от документи за квалификация;

5.  

Копие от трудова книжка или документи, удостоверяващи трудов стаж;

6.  

Копие от лична карта;

7.  

Свидетелство за съдимост за работа в МО – след номиниране за назначаване;

8.  

Карта за предварителен медицински преглед – след номиниране за назначаване;

9. Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) – при наличие на такива.

Място за подаване на документи: с. Горна Малина, общ. Горна Малина, обл. София, военно формирование 18270.

За допълнителна информация:  сержант Диана Тодорова Николова, тел. 02/9229011 и 02/9229012.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява