Общ работник по ДРД в отдел „Логистика”

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

ВМА - гр. София

Област в която е длъжността: 

Перално-шивашки комплекс на МБАЛ - София

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Общ работник по ДРД в перално-шивашки комплекс

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/03/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Да е запознат с устройството на електроенергийните уредби и ВиК инсталациите, които поддържа, както и нормативните документи и инструкции за тяхната експлоатация и поддръжка.

2. Да проверява състоянието на електро-уредбите и съоръженията и ВиК инсталациите преди пускането им в работа.

3. Да осъществява ежедневен контрол за нормална работа на електросъоръженията и ВиК инсталациите и да отстранява появили се дефекти в процеса на експлоатация.

4. Да информира за възникнали аварии, забелязани нередности, необходимост от спешни аварийни ремонти и др.

5.  Да извършва всички не споменати дейности, подобни на гореописаните, свързани с поддръжката и профилактиката на по ВиК инсталации.

6. Да осъществява целия процес на изпиране, изглаждане или почистване с препарати.

7. Да води необходимата отчетност за изпраното бельо.

8. Да поддържа чисто пералното помешение и съоръженията в него. 

Изисквания за заемане на длъжността:

II степен професионална квалификация или завършен 10-ти клас

Документ за правоспособност.

Прием на документи:

Автобиография със снимка се подават на chrvma@vma.bg

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява