Общ работник в МБАЛ - София

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

ВМА - гр. София

Област в която е длъжността: 

Здравеопазване

Минимална образователна степен: 

 • Не се изисква образование

Наименование на длъжността: 

Общ работник в МБАЛ - София

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/03/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 1. Общият работник работи на територията на цялата клиника и осъществява хигиенно почистване и дезинфекция на болничните стаи, бани, тоалетни, лекарски и други кабинети, манипулационни, стълбище, асансьори, чакални и др. помещения, измива прозорците.
 2. Събира, сортира и изнася отпадъците до определените места.
 3. Осъществява санитарна обработка и грижи за пациента.
 4. Отзовава се своевременно при повикване от страна на болните.
 5. Съдейства на професионалистите по здравни грижи при извършване на  консултации и изследвания на пациенти извън клиниката.
 6. Оказва активна помощ на професионалистите по здравни грижи при извършване на клизми.
 7. Ежедневно заменя замърсени пижами и спални принадлежности.
 8. При работа в офиса: получава и доставя храната на болните и персонала, раздава с дежурната сестра храната на болните, почиства, измива и дезинфекцира посудата, грижи се за хигиенното състояние на офиса.
 9. Придвижва материали за изследване до съответните лаборатории различните видове материали за изследване /кръв, урина, пунктати и др./ и получава резултатите.
 10. Придвижва табелите до аптеката и получава лекарства от аптеката.
 11. При смъртен случай подготвя и изнася трупа до патоанатомия и извършва основна дезинфекция и почистване на болничната стая.
 12. Работи на график, изработен от старшата медицинска сестра и утвърден от началника на клиниката на работни смени.
 13. Строго  спазва часовия график за началото и края на работния ден и го уплътнява съобразно изискванията.
 14. Изпълнява и други задължения, възложени от старшата медицинска сестра и началника на клиниката / отделението.

 

Прием на документи:

Автобиография със снимка се подава на chrvma@vma.bg.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Състояние на обявата: 

 • Архивирана обява