обява за работа

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

22800 - София

Област в която е длъжността: 

Логистика

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

главен експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

13/10/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

–  Длъжността се изпълнява в сектор "Инфраструктура, инженерно осигуряване и противопожарна защита" на отдел "Логистика" във в.ф.22800 - София.

 – За длъжността се изисква висше образование - бакалавър, квалификация – специалности от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

 За длъжността се изисква достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Поверително“;

 –  Професионален опит - не се изисква;

 –  Трудов договор със срок на изпитване - 6 (шест) месеца.

 Функционални задължения - от длъжностната характеристика.

 Документи за кандидатстване:

 – заявление до командира на военно формирование 22800 – София;

 – автобиография (CV);

 – копие от диплома за завършено образование;

 – документи за курсове за повишаване на квалификацията;

 – копие на трудова книжка;

 Изборът на кандидатите ще се извърши след разглеждане на получените документи.

 Кандидатите ще бъдат уведомени за избора по телефон.

 Назначаването на длъжността ще се извърши след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.

 Документите се подават на адрес:  гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34,военно формирование 22800

Лица за контакти – полковник Емил Ангелов, тел. 0292/24405 и цивилен служител Павлинка Иванова, тел. 0292/24118.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява