ОПЕАРТОР, ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Населено място: 

гр. Бургас

Структура / в.ф.: 

в.ф. 32890-Бургас

Област в която е длъжността: 

техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Оператор, парни и водогрейни съоръжения

Крайна дата за подаване на формуляри: 

11/03/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ: НОСИ ДЕЖУРСТВО "ДЕЖУРЕН ТЕХНИК-МЕХАНИК, ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ";

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ: ИЗВЪРШВА ОБСЛУЖВАНЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗАВАРИЙНА РАБОТА НА ПАРНИ КОТЛИ.

ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНО;

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ЗАВЪРШЕН КУРС ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ И ПАРНИ КОТЛИ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ;

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: ОСНОВНА ЗАПЛАТА-650,00 ЛВ, 1% ЗА ВСЯКА ГОДИНА СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, ПОРЦИОННИ ПАРИ;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА, АВТОБИОГРАФИЯ, КОПИЕ НА: ТРУДОВА КНИЖКА, ОТ ЗЪВЪРШЕНИ КУРСОВЕ, СЕРТИФИКАТИ, КОПИЕ ОТ ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ;

РАБОТНО ВРЕМЕ: ЗА ВРЕМЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН - НА СМЕНИ ПО ГРАФИК, ИЗВЪН ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН - 8Ч.

СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР: ДО 31.12.2021Г.;

ЗА КОНТАКТ: ГЕРГАНА СТОЯНОВА, ТЕЛ. 056/859218, nsbs@armf.bg

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява