Пазач въоръжена охрана

Населено място: 

Хасково

Структура / в.ф.: 

52740

Област в която е длъжността: 

Охрана

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Пазач въоръжена охрана по допълнително разписание на длъжностите

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/11/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността се изпълнява на УЦ "Добрич"и основните трудови задължения са съгласно длъжностната характеристика.

Необходими документи за участие в подбора:

- Заявление по образец;

- Автобиография/CV;

- Копие на диплома за завършено средно образование;

- Декларация за обработка на лични данни(по образец).

Всички копия на документи следва да бъдат собственоръчно заверени с "Вярно с оригинала" и подписани.

Документите се представят в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на военно формирование 52740 или на електронна поща с адрес:vf_52740@abv.bg

Лице за контакт: капитан Николай Николов,GSM 0888299101

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява