Пазач, въоръжена охрана

Населено място: 

Сливен

Структура / в.ф.: 

в.ф. 22220

Област в която е длъжността: 

сигурност

Минимална образователна степен: 

  • Основно образование

Наименование на длъжността: 

Пазач, въоръжена охрана

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/03/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Информация

за длъжността „Пазач, въоръжена охрана“

по Допълнително разписание на длъжностите

във военно формирование 22220 гр. Сливен

 

I.                 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-        

Образование първа степен на професионална квалификация и/или завършен VI клас;

-        

Квалификация – не се изисква;

-        

Правоспособност – не се изисква;

-        

Професионален опит – не се изисква;

-        

Допълнителни изисквания – не се изискват.

-        

Описание на длъжността:

     Длъжността „Пазач, въоръжена охрана“ по Допълнително разписание на длъжностите във военно формирование 22220  е с код по длъжностно ниво И3-15 и код по НКПД 5414 1002.

     Охранителна дейност – осъществява охрана чрез носене на постова /караулна/ служба, като контролира движението на превозни средства и лица, и не допуска тяхното влизане в охраняваните обекти по нерегламентиран начин.

II.              

Допълнителна информация за длъжността:

-        

Основен размер на заплата за длъжността – 933.00 лв.;

-        

За работа в системата на МО – 20 % от заплатата за заеманата длъжност;

-        

Порционни пари за храна – в размер на 200 лв. месечно;

-        

Пари за представително облекло – еднократно в годината в размер на 400 лв.;

-        

Процент прослужено време в системата на МО;

-        

Процент прослужено време по специалността /след признаване на трудов стаж от работодателя/.

Срок за подаване на документите: 15.03.2024 г.

Длъжността се овакантява считано от 05.04.2024 г.

За контакти:

e-mail: pod_22220@abv.bg

Подполковник Величка Неделчева – 0889 503145

Адрес за кореспонденция и работно време:

Гр. Сливен

Ул. „Роза Люксембург“ № 1

Военно формирование 22220

Работно време: от 08.00 ч. до 13.30 ч

                         и от 14.30 ч. до 17.00 ч.

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява