Пазач - въоръжена охрана

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

в.ф. 52090

Област в която е длъжността: 

Охрана

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Пазач - въоръжена охрана

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/06/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Осигурява охраната и отбраната на поверените му за тазидейност обекти в района на военното формирование.

Средно образование.

Да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

          1. Собственоръчно написано заявление (по приложения образец) до командира на военно формирование 52090 – полковник Петър БАНКОВ, за назначаване на вакантната длъжност (в заявлението да бъдат посочени: настоящ  адрес и актуален телефон за обратна връзка).

          2. CV (автобиография).

          3. Копие на диплом за завършено образование.

         4. Копия на документи за трудов стаж.

         5. Копия на други документи, сертификати.

          Заявлението се подава и извежда в регистратура на военно формирование 52090  - гр. Долна Митрополия (заявлението с приложените документи могат да се изпращат и по куриерска фирма на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 1, военно формирование 52090 за майор Калоян Даков), а при невъзможност документите могат да бъдат изпратени на следния адрес: dm12ab2021@abv.bg

 

          Подбора  ще  се извършва по документи. След приключването на подбора, одобрения кандидатит ще бъде уведомен писмено за резултатите от същия.

         Телефон за контакт и допълнителна информация: служебен телефон 064 822079, вътрешен 65510 – майор Калоян Даков /в рамките на работното време от 08.00 ч. до 16.00 ч./.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява