Плевен

Населено място: 

Плевен

Структура / в.ф.: 

22160

Област в която е длъжността: 

Охрана

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Охранител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

14/10/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността е по Допълнително разписание на длъжностите.
Срочен трудов договор - със срок на изпитване до 6 месеца.
Препоръчително е да притежава военна подготовка.
Охрана на обекти, намиращи се в Учебен център – Никоаево, обл. Плевен, с. Николаево.
Документи за постъпване работа:
1. Заявление до командира на военно формирование 22160 - Плевен;
2. Автобиография (CV);
3. Копие на диплома за завършено образование;
4. Свидетелство за съдимост - да бъде издадено за работа в МО;
5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
6. Копие на трудова книжка - за удостоверяване на трудовия стаж;
7. Документи за професионална квалификация, ако кандидата притежава такива.
Брутно трудово възнаграждение - около 850 лева.
Документи се подават във военно формирование 22160- Плевен, ул. "Генерал Владимир Вазов" № 2, до 14.10.2021г..
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.
Кандидатите ще бъдат уведомени писмено, при невъзможност по e-mail и/или по телефон за резултатите.
За допълнителна информация: старшина Величко Величков - тел. 064 896011, 0888799235.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява