Плевен 01.06.2020г.

Населено място: 

Плевен

Структура / в.ф.: 

22160

Област в която е длъжността: 

Охрана

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Охранител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/06/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Длъжността е по допълнително разписание на длъжностите.

2. Трудовият договор е със срок на изпитване до 6 /шест/ месеца.

3. Образование и квалификация.

- Образование - средно;

- Специалност - не се изисква определена (препоръчително е да притежава военна подготовка или документ за "Охранител").

- Допълнителна професионална квалификация - не се изаисква определена.

4. Професионален опит - не се изисква.

5. Място на работа - обл. Плевен, с. Николаево, УЦ "Николаево".

6. Брой места за назначаване - 3 /три/ броя.

7. Необходими документи за постъпване на работа:

- Заявление до командира на военно формирование 22160 - Плевен;

- Автобиография (CV);

- Копие на диплома за завършено образование;

- Документи за работа - удостоверение за "Охранител" и/или документ удостоверяващ работа в Министерство на отбраната;

- Свидетелство за съдимост - след номиниране за назначаване;

- Медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване;

- Копие на трудова книжка - за удостоверяване на трудовия стаж.

Документите се подават във военно формирование 22160 - Плевен, гр. Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" № 2.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Кандидатите ще бъдат уведомени писменно и/или по телефон за резултатите.

За допълнителна информация старшина Величко Величков, служебен телефон: 064896011.

Забележка: документите ще се приемат до 12.00 часа на 12.06.2020 година.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява