Плевен 19.05.2020

Населено място: 

Плевен

Структура / в.ф.: 

22160

Област в която е длъжността: 

Водоснабдяване и канализация

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник, водоснабдяване и канализация

Крайна дата за подаване на формуляри: 

28/05/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Длъжността е по допълнително разписание на длъжностите.

 

2. Трудовият договор е със срок на изпитване до 6 /шест/ месеца.

 

3. Образование и квалификация.

 

- Образование - средно;

 

- Специалност - не се изисква определена.

 

- Допълнителна професионална квалификация - водоснабдяване и канализация.

 

5. Професионален опит - не се изисква.

 

6. Необходими документи за постъпване на работа:

 

- Заявление до командира на военно формирование 22160 - Плевен;

 

- Автобиография (CV); 

 

- Копие на диплома за завършено образование;

 

- Документи за работа - удостоверение за ВиК специалист; 

 

- Свидетелство за съдимост - след номиниране за назначаване;

 

- Медицинско свидетелство - след номиниране за назначаване; 

 

- Копие на трудова книжка - за удостоверяване на трудовия стаж. 

 

Документите се подават във военно формирование 22160 - Плевен, гр. Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" № 2. 

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия. 

 

Кандидатите ще бъдат уведомени писменно и/или по телефон за резултатите. 

 

За допълнителна информация майор Нистор Цанев, служебен телефон: 064896011. 

 

Забележка: документите ще се приемат до 12.00 часа на 28.05.2020 година.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява