РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА

Населено място: 

гр. Бургас

Структура / в.ф.: 

В.Ф. 32890 - БУРГАС

Област в която е длъжността: 

СТРОИТЕЛНА

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/06/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

- Извършва цялостно подготвителна дейност по ремонт и поддръжка на сграден фонд;

- Извършва строителни и дъвършителни работи по сграден фонд.

ОБРАЗОВАНИЕ: Средно.

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:

- основна заплата - 610,00 лв.;

- % за всяка година стаж по специалността;

- порционни пари.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление за постъпване на работа, автобиография, копие на диплома за завършено образование, копие на сертификати, копие на документ от завършени курсове, копие на трудова книжка.

Трудовият договор е срочен - до 31.12.2020 г.

ЗА КОНТАКТ: старшина Стоянова, тел. 056/859218, nsbs@armf.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява