РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА

Населено място: 

ГР. БУРГАС

Структура / в.ф.: 

В.Ф. 32890 - БУРГАС

Област в която е длъжността: 

ИЗПЪЛНИТЕЛСКА

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА

Крайна дата за подаване на формуляри: 

19/08/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. ПРИЕМА, ИЗПИРА, СЪХРАНЯВА И ПРЕДАВА ИЗПРАНОТО УНИФОРМЕНО, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО, ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ И ДР. ВОДИ ОТЧЕТ НА ПРЕТИТЕ И ИЗПРАНИ МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ. ВОДИ ОТЧЕТ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ПЕРИЛНИ ПРОДУКТИ. 

2. КАЧЕСТВЕНО ИЗМИВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ИЗМИВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ТЕХНИКА, ПОСУДА И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТИ. ОТГОВАРЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБРАБОТКАТА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ.

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: ОСНОВНА ЗАПЛАТА - 710 ЛВ., 1% ОТ ОМЗ ЗА ВСЯКА ГОДИНА СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, 32 % ЗА РАБОТА В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ВЪРХУ ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА, ПОРЦИОННИ ПАРИ - 200 ЛВ.

СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - ДО 31.12.2022 Г.

ИЗИСКВА СЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА, АВТОБИОГРАФИЯ /CV/, КОПИЕ НА ДИПЛОМА ОТ ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОПИЕ НА ТРУДОВА КНИЖКА И/ИЛИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ТРУДОВИЯТ СТАЖ, КОПИЕ НА СЕРТИФИКАТИ ОТ ЗАВЪРШЕНИ КУРСОВЕ.

ЗА КОНТАКТ: ТЕЛ. 056/859218 - СТАРШИНА СТОЯНОВА, NSBS@ARMF.BG

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява